SNI-AB 酸性枪黑锡镍电镀工艺(酸枪)

更新:2014/7/25 17:59:22      点击:
  • 品牌:   广州美迪斯
  • 型号:   SNI-AB
  • 在线订购   加入收藏
产品介绍
       

产品编号及名称:SNI-AB 酸性枪黑锡镍电镀工艺(酸枪)

 

特性与用途:


   1.  镀层黑亮,均匀,可耐连续强光照射不褪色;

   2.  耐蚀性优越,对高氯化物环境的耐蚀有独特能力;

   3.  硬度高,镀层硬度可达500-700HV,不需浸漆处理;

   4.覆盖能力好,走位性能佳,无须使用辅助阳极

   5.可直接镀于铜,镍,铁等基材上。

 

溶液组成及操作条件

 

   氯化镍                                      250/

   氯化亚锡                                    10-50/

   氟化氢氨                                    50/

   SNI-A添加剂                                 150-200毫升/

   SNI-B添加剂                                 10-20毫升/

   PH                                          4.0-4.6(以盐酸、氨水调整)

   温度                                        60-70

   DK                                          0.5-1.0 A/dm2

   阳极                                        电解镍

 


更多产品
  • 官方微信